Hoppa till sidans innehåll

Boende i Jönköping Kommun

01 MAR 2017 11:48
  • Skapad: 01 MAR 2017 11:48

Kallelse till Ordinarie Årsmöte Bankeryd Taekwondo klubb 2017.

Härmed kallas samtliga Wettern medlemmar boende i Jönköping Kommun till Bankeryd Taekwondo Klubbs ordinarie årsmöte 2017.

Plats: Wettern Taekwondo Dojang, Tidaholmsvägen, 14, Habo

Lördagen den 25 mars 2016

Tid: 12.40

Dagordning.

1)     Faställande av röstlängd för årsmötet

2)     Val av ordförande och sekreterare för mötet

3)     Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet

4)     Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5)     Fastställande av föredragningslista

6)     Genomgång av föreningens drogpolicy

7)     Verksamhestberättelse 2016

8)     Förvaltningsberättelse 2016

9)     Revisors berättelse om styrelsens arbete år 2016

10) Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2016

11) Verksamhetsplan 2017

12) Ekonomisk budget 2017

13) Behandling av inkomna motioner

14) Val av

a)     Ordförande på 1 år. Ska väljas

b)    Ledamot 1 på 2 år. Ska inte väljas. Har 1 år kvar.

c)     Ledamot 2 på 2 år. Ska väljas

d)    Ledamot 3 på 2 år. Ska inte väljas. Har 1 år kvar.

e)     Revisor på 1 år. Ska väljas

f)      Valberedning på 1 år. Ska väljas

g)     Ombud med delegeringsrätt till möten där föreningen ska representeras.   Ska väljas.

15) Mötet avslutas.

Motioner:

Den medlem som önskar skicka in en motion ska göra detta senast den 18 mars.

Till: This is a mailto link

Nomineringar:

Alla som vill nominera någon, eller sig själv till valbara styrelseposter är välkomna.

Skicka era nomineringar till valberedningen Jonas Lindblom på: This is a mailto link

 

Väl mött på möte

 

Laban Frederiksen

Styrelsesekreterare

Mobil: 0768-706736

Skribent: Laban Frederiksen
E-post: Adressen Gömd

Ansvarsposter i Wettern Taekwondo Förening:

Styrelse

Ordförande
Jonas Berglund
Sekreterare
Camilla Lundin
Kassör
Frank Lantz
Ledamot
Andreas Crona
Ledamot
Julianna Bardoczi Csikos
Supleant 1
Martina Frederiksen
Supleant 2
Laban Frederiksen

Firmatecknare
Jonas Berglund
Frank Lantz

Revisor
Mattias Holmqvist

Revisor suppleant
Elisabeth Frederiksen

Materialförvaltare
Styrelsen

Valberedning ordförande
Robert Häll

Valberedning Ledamot
Markus Green

Webbansvarig

Jonas Berglund

Ombud vid möten där föreningen ska representeras

Laban Frederiksen

Postadress:
Wettern TKD Förening - Taekwondo
Tidaholmsvägen, 14 (Spinnet)
56631 Habo

Kontakt:
Tel: 0733327677
E-post: This is a mailto link...

Se all info